Avís legal

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”), catala-assegurances.com l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s que apareixen a la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es catala-assegurances.com que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament d’informació comercial la qual ira identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

“Cookies”
Aquesta web utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

Modificacions
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços
Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Newsletter
Complint amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), Corredoria d’assegurances SL l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s de la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es catala-assegurances.com i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament , via correu electrònic, de la “Newsletter Comercial” (identificada clarament com a tal), així com de les ofertes, promocions, etc. de tots els nostres productes. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)
El propietari d’aquesta pàgina web, posa a disposició dels visitants de l’esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de l’11 de juliol. – LSSICE de “Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic”, són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació, disposats de forma fàcil, directa i gratuïta: Propietari: Corredoria d’assegurances S.L. C.I.F: B61128740. Domicili de l’empresa: Avgda. Puig i Cadafalch setembre Argentona 08310 Barcelona. Telèfon de Contacte: +34 93 756 08 25 . Nom del domini per identificació: catala-assegurances.com; correu electrònic: info@catala-assegurances.com